Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng. Vậy Hiến pháp là gì? Hiến pháp có vai trò như thế nào trong quản lý bộ máy nhà nước Việt Nam? Hãy theo dõi bài viết này của GiaiNgo nhé!