Hỉ nộ ái ố là một trong những cụm từ được nghe nhiều gần đây. Tuy nhiên, để hiểu rõ hỉ nộ ái ố là gì thì thực chất không mấy ai giải thích được. Để lý giải điều này, GiaiNgo sẽ giải đáp hỉ nộ ái ố là gì ngay trong bài viết này.