Trung du và miền núi Bắc Bộ có tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Cùng GiaiNgo giải đáp câu hỏi “Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ” trong bài viết sau nhé!