Hải Bánh là tên trùm có tiếng tại khu vực phía Bắc, đã cùng Năm Cam gây ra một vụ án lớn. Cùng GiaiNgo tìm hiểu về Hải Bánh và câu chuyện tệ nạn, tù tội của hắn.