Giải thích vì sao khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp? Cùng tìm hiểu với GiaiNgo qua bài viết sau đây.