Trong một vài trường hợp, bạn bắt gặp từ FWD nhưng bạn không biết FWD là gì. Hãy để GiaiNgo giải đáp giúp bạn trong phần nội dung sau.