Có một thống kê trending cho rằng từ fix được sử dụng nhiều nhất trong năm 2021. Vậy fix có nghĩa là gì? GiaiNgo sẽ đem đến bạn top 10 khái niệm thông dụng nhất của từ fix này!