FeSO4 có kết tủa không? FeSO4 là chất gì? Các tính chất vật lý và hoá học của Sắt II sunfat . Trong bài viết này, GiaiNgo sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.