Hoạt động của Enzyme đóng góp nhiều vai trò rất quan trọng. Có nhiều yếu tố có thể làm thay đổi cấu trúc của Enzyme, gây ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Cùng GiaiNgo tìm hiểu Enzyme là gì nhé!