Việc lưu trữ dữ liệu trên Dropbox ngày càng phổ biến và rộng rãi. Vậy Dropbox là gì? Cách sử dụng Dropbox như thế nào? Hãy khám phá bài viết để biết thêm nhé!