Động cơ giảm tốc được định nghĩa là động cơ điện có tốc độ thấp đã giảm nhiều so với động cơ thông thường, loại có cùng công suất và số cực, để phù hợp với yêu cầu của các thiết bị trong sản xuất công nghiệp và thiết bị dân dụng.