Đơn xin phúc khảo bài thi – Top 5+ mẫu đơn chuẩn xác nhất hiện nay

Bạn đang muốn soạn thảo đơn xin phúc khảo bài thi? Bạn muốn tìm kiếm những thông tin, quy định có liên quan về việc phúc khảo bài thi? Khám phá ngay bài viết bên dưới của GiaiNgo để tìm cho mình đáp án chính xác nhất nhé

Đơn xin phúc khảo bài thi là gì?

Phúc khảo là gì?

Phúc khảo là hành động chấm lại, kiểm tra, đánh giá lại một kết quả thi, một bài kiểm tra đã được chấm trước đó.

Hiểu một cách đơn giản phúc khảo là gì thì phúc khảo chính là khi bạn nhận được một kết quả thi nhưng cảm thấy không hài lòng với kết quả đó (cho rằng điểm chính xác phải cao hoặc thấp hơn). sau đó, bạn tiến hành làm đơn phúc khảo để thẩm định lại kết đó có đúng hay không.

Đơn xin phúc khảo bài thi là gì?

Đơn xin phúc khảo bài thi chính là tờ đơn gồm đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc chấm lại bài thi. Đơn phúc khảo cần được biên soạn rõ ràng, thông tin chính xác và nộp lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đơn xin phúc khảo bài thi là gì

Điều kiện để phúc khảo bài thi

Phúc khảo bài thi là hành động mà mọi cá nhân tham gia thi đều sẽ nhận được. Tuy nhiên cần phải tuân thủ một số những điều kiện được đề cập dưới đây:

  • Thí sinh phải làm đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thi được niêm yết.
  • Đối với bài thi tự luận, điểm thi chỉ được công nhận khi tổng điểm sau khi chấm chênh lệch tư 1 điểm trở lên.
  • Hội đồng phúc khảo cần phải làm việc trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được đơn phúc khảo.
  • Cần nộp đơn phúc khảo tại đúng cơ quan, bộ phận có thẩm quyền kèm theo lệ phí phúc khảo.

Điều kiện để phúc khảo bài thi

Xem thêm: Phúc khảo THPT Quốc gia 2022 và những thông tin bạn cần biết

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT

Tùy vào từng địa phương, đơn xin phúc khảo ở mỗi nơi sẽ không giống nhau. Tuy nhiên về cơ bản phải đảm bảo các yếu tố như thông tin người phúc khảo, nơi nhận, vấn đề phúc khảo,… Dưới đây là mẫu đơn xin phúc bài thi THPT quốc gia phổ biến nhất hiện nay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm …

 

Kính gửi: Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi…………………………………………..

Hội đồng thi ………………………………………………………………..

Họ và tên thí sinh: …………………………..Giới tính: …………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….. Dân tộc: ………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………….. Số điện thoại: ……………..

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm: …

Tại Hội đồng thi số ………  Tỉnh …………….

Điểm thi: ………………………………. Số báo danh: …………

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT Môn thi Phòng thi Điểm thi Ghi chú nếu có
1
2
3
4

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

…, ngày ….. tháng…. năm 2022

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin phúc khảo bài thi học sinh giỏi

Kỳ thi học sinh giỏi là một trong những kỳ thi được khá nhiều người quan tâm. Trong trường hợp nhận được điểm thi không như mong muốn, bạn có thể thực hiện phúc khảo theo mẫu đơn được đề cập dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI HSG CẤP ….

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Cơ sở (cấp) tổ chức thi HSG

Tên em là: ………………………………………….…………………………………………….

Sinh ngày: ……/……./…….

Học lớp: ………………………………………………

Đã tham dự kì thi HSG năm học … của trường/ huyện/ tỉnh/ …

Số báo danh: …………………… Số phòng:………………………………………….………

Môn thi: ……………..……Điểm ……………….…….

Sau khi biết kết quả do … công bố, em đề nghị Hội đồng chấm bài thi chấm phúc khảo bài thi môn: ….

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

Đơn xin phúc khảo bài thi học kỳ

Nếu không hài lòng với điểm bài thi kết thúc học kỳ, bạn có thể sử dụng mẫu đơn xin phúc khảo dưới đây để trình (nộp) lên giáo viên bộ môn hoặc phòng ban liên quan nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tôi tên là: ……………………………..… Học sinh lớp: ……………………………..…

Sau khi nhận được điểm thi bài thi cuối kỳ môn … Nhận thấy được kết quả bài thi không phù hợp đáp ứng được kỳ vọng nên em tôi xin đề đơn phúc khảo kinh mong hội đồng thi xem xét, kiểm tra lại bài thi của tôi.

Xin phúc khảo bài thi môn: ………………………………………………………………………

Phòng thi: …………………, Ca thi:………………, Học kỳ: ………………, Năm học: ……….

Mã đề thi (Thi trắc nghiệm):…………………………………………………………

Tên tự luận (Làm tự luận): …………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm 20 …

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi Đại học

Với nhiều người, kỳ thi kết thúc môn ở đại học còn đáng sợ hơn rất nhiều so với kỳ thi vào đại học. Dưới đây là mẫu đơn phúc khảo bài thi đại học. Bạn lưu lại để khi cần dùng nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…, ngày … tháng … năm 20 …

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học …)

Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH

Thầy (Cô): ……………………..

Phụ trách môn học: ……………………

Họ tên học viên: …………………… MSHV: ……………………

Ngày sinh: …………………… Nơi sinh: ……………………

Chuyên ngành: …………………… Khóa: ……………………

Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi môn ……………………

Ngày thi … Phòng thi … Điểm thi … (ghi bằng chữ … ).

Kính mong phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học sớm xem xét và cho phản hồi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin phúc khảo bài thi lớp 10

Với nhiều người, kỳ thi vào lớp 10 được xem là một dấu mốc quan trọng. Nếu không đồng tình với kết quả điểm thi đã chấm, có thể tham khảo và nộp đơn phúc khảo theo mẫu dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học …

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT …

Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học …

1. Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………..

2. Sinh ngày … tháng … năm 20…..

3. Học sinh trường THCS: ………………………………………………………….

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa thi ngày …/…/…

5. Tại Hội đồng thi: ……………………………………………………..

6. Phòng thi số: ……….. Số báo danh: ………………………. (ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn thi Điểm bài thi Đề nghị phúc khảo Ghi chú
Ngữ văn
Toán học
Tiếng Anh
Môn chuyên (nếu có)

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………., ngày … tháng … năm …

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

Nộp đơn phúc khảo bài thi ở đâu? Thời hạn nhận đơn phúc khảo?

Thông thường, bạn sẽ nộp đơn phúc khảo tại hội đồng thi nơi bạn tham gia thi. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 10 ngày kể từ ngày kết quả thi được công bố niêm yết. Hết thời hạn quy định nêu trên, mọi vướng mắc, khiếu nại của bạn sẽ không được giải quyết.

Do đó, cần lưu ý thời gian quy định và tiến hành nộp đơn phúc khảo theo đúng thời hạn để mọi quyền lợi của bạn được bảo vệ một cách tốt nhất.

Nộp đơn phúc khảo bài thi ở đâu

Quy trình phúc khảo bài thi

Theo quy định của pháp luật hiện hành, về cơ bản quy trình phúc khảo bài thi phải diễn ra theo các bước dưới đây:

  • Thí sinh cần nộp đơn phúc khảo tại chính điểm dự thi đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết quả thi được niêm yết.
  • Nơi đăng ký dự thi sau khi nhận được đơn phúc khảo phải nhanh chóng gửi về Hội đồng chấm thi.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ sau khi nhận đơn, Hội đồng thi phải công bố kết quả và gửi về thí sinh theo phương thức phù hợp.

Quy trình phúc khảo bài thi

Quy định về chấm phúc khảo bài thi

Quy định về chấm phúc khảo bài thi

Hiện nay, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta đã ban hành nhiều quy chế liên quan. Theo đó, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo cần phối hội chặt chẽ, nhanh chóng giải quyết đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đơn.

Quá trình phúc khảo phải diễn ra công bằng, minh bạch và rõ ràng, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi gian lận. Mức điểm được công nhận sau khi chấm phải chênh lệch từ 1 điểm trở lên thì mới được công nhận.

Khi nào sẽ có điểm phúc khảo?

Như đã đề cập, Hội đồng phúc khảo sẽ làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đơn phúc khảo. Như vậy, sau khoảng thời gian này, thí sinh sẽ nhận được kết quả phúc khảo của mình.

Quy định về chấm phúc khảo bài thi

Cách tra cứu điểm phúc khảo?

Hiện nay có nhiều cách thức khác nhau để tra cứu điểm thi phúc khảo, sẽ được quy định rõ ràng theo từng địa phương. Phần lớn kết quả phúc khảo sẽ được công bố về Email, số điện thoại đã cung cấp. Trong một số trường hợp, điểm phúc khảo được gửi trực tiếp về nhà của người dự thi hoặc đơn vị đăng ký dự thi.

Ngoài ra, trong thời đại công nghệ hóa như hiện nay, bạn có thể dễ dàng tra cứu điểm phúc khảo tại những đường link tra cứu điểm trước đó. Bạn nên sớm cập nhật để biết được điểm số chính xác và đưa ra những quyết định phù hợp nhé.

Cách tra cứu điểm phúc khảo

Có nên phúc khảo điểm thi không?

Có nên thực hiện phúc khảo bài thi hay không là nỗi lo lắng của rất nhiều người. Bởi lẽ có không ít trường hợp bị hạ điểm sau khi nộp đơn xin phúc khảo bài thi. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, nếu bạn tự tin về chất lượng bài làm của bản thân thì có thể tiến hành phúc khảo để nhận được kết quả phù hợp và thỏa mãn được những băn khoăn, thắc mắc của bản thân.

Có nên phúc khảo điểm thi không

Câu hỏi thường gặp

Phúc khảo bài thi có mất phí không?

Hiện nay, theo quy chế thi của hầu hết các kỳ thi, việc phúc khảo đều phải trả một khoảng phí nhất định. Tuy nhiên, con số này không cao và được quy định cho từng trường hợp khác nhau.

Phúc khảo bài thi có bị trừ điểm không?

Tùy vào chất lượng bài thi mà điểm sau khi phúc khảo có thể tăng hoặc giảm. Thông thường một bài thi khi phúc khảo sẽ được chấm trước hội đồng thi nên quy trình sẽ diễn ra nghiêm ngặt hơn.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích xoay quanh vấn đề đơn xin phúc khảo bài thi. Với những thông tin GiaiNgo đã cung cấp, chúc bạn đọc sẽ đưa ra được quyết định phù hợp và sớm chinh phục được ước mơ của mình.