Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Sự tích, ý nghĩa, văn khấn

Thân thế ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai bạn đã biết chưa? Cùng GiaiNgo tìm hiểu gốc tích về ngài cũng như có thêm kiến thức về đạo Phật bạn nhé!

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có các tên gọi khác là Địa Tạng hay Địa Tạng Vương. Đây là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa; cùng với đó là Quan Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát.

Địa Tạng Vương Bồ Tát được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục. Có thể nói ngài là giáo chủ của cõi U Minh.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và vị Bồ Tát hộ mệnh cho trẻ em; bao gồm cả vong linh trẻ em hay những em bé mất từ trong bụng mẹ.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai

Tiền thân ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Đức Phật đã nói về 4 tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Cụ thể được GiaiNgo tìm hiểu như sau:

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một Trưởng giả

Trong các vô lượng về kiếp trước, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị trưởng giả. Nhờ sự chỉ dạy của Phật mà vị trưởng giả này đã phát nguyện cho mình rằng từ nay đến tận đời vị lai, ngài sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một nữ nhân

Vào thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, được biết tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một nữ nhân trong dòng dõi Bà La Môn. Bà là người có nhiều phước đức và sở hữu các sức mạnh oai lực.

Tuy nhiên, mẹ của cô là người không tin vào luật nhân quả, bà sống tạo rất nhiều nghiệp. Do đó sau khi chết bị đày đọa vào địa ngục. Về phía cô, cô là một người con có hiếu, một mực muốn hết lòng cầu nguyện mong đức Phật giúp mẹ. Nhờ vào phước đứa của cô, mẹ của cô đã may mắn thoát khỏi cảnh địa ngục và được vãng sanh về cõi trời.

Lúc này cô đã nguyện với đức Phật Giác Hoa rằng từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì cô lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.

Tiền thân ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một thiếu nữ Quang Mục

Trong thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một thiếu nữ Quang Mục. Mặc dù là người tạo được nhiều phước báo nhưng mẹ của thiếu nữ lại làm nhiều điều ác.

Cô đã dùng phước đức của mình tích lũy được để cứu mẹ ra khỏi chốn địa ngục để vào cõi người. Tuy thế, lúc này mẹ cô vẫn phải chịu cảnh sinh vào gia đình nhà nghèo hèn, có thể bị chết yểu…

Là một người thương mẹ, người thiếu nữ Quang Mục ấy đã nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, cô nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau cô mới thành bậc Chánh Giác.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị vua

Được biết, một trong bốn tiền thân lúc trước của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị vua. Ông là ông vua từ bi và hết mực thương con dân của mình. Tuy nhiên, lúc ấy chúng sanh lại tạo ra rất nhiều nghiệp. Trước điều này, ông đã nguyện rằng ông chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời ông nguyện chưa chịu thành Phật.

Có một số thông tin cho rằng tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có tiền thân là hoàng tử Kim Kiều Giác. Đây là vị hoàng tử sinh vào năm 696, là hoàng tử của nước Tân La.

Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Có nhiều sự tích của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát như:

 • Sự tích Đức Chuẩn Đề
 • Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát
 • Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (đời khác)
 • Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (chuyển thể)

Mặc dù có nhiều sự tích về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dù là sự tích nào thì ngài đều là một vị đã chứng bậc Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Trong mọi sự tích ngài đều có lời đại nguyện rằng nếu ngài chưa độ hết chúng sinh thì ngài không chứng quả Bồ Đề. Và nếu sự thọ khổ, khó khăn trong địa ngục còn thì ngài không chịu thành Phật.

Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi con gì?

Hình ảnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Việt Nam và Trung Quốc thường cưỡi trên lưng con Đế Thính hay còn gọi là Thiện Thính. Con linh thú này có hình dáng giống như con kỳ lân một sừng. Có một số tư liệu lại minh hoạt nó giống con sư tử tuyết Tây Tạng, hay là con chó ngao Tây Tạng.

Cùng với đó, ngài được minh họa khi tay trái cầm viên ngọc Như Ý, đầu đội mũ thất Phật. Và khi minh họa, ngài thường sẽ được điêu khắc ngồi (đứng) trên tòa sen hoặc là cưỡi con Đế Thính.

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi con gì

Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Đường Tam Tạng không?

Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là Đường Tam Tạng. Có sự nhầm lẫn này là do hai vị có khắc họa khá là giống nhau.

Sự khác nhau của Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng:

Danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát Đường Tam Tạng
Tên gọi khác Địa Tạng Vương, Địa Tạng Đường Tăng
Tiền thân
 • Vị trưởng giả
 • Người nữ dòng Bà La Môn
 • Vị Vua
 • Thiếu nữ Quang Mục
 • Hoàng tử Kim Kiều Giác
Ngài Huyền Trang

Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Đường Tam Tạng không

Ý nghĩa ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có công năng và uy lực lan rộng khắp tam giới. Nếu ai nghe được danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi quy y hay thực hiện các hành động như cúng dường, chiêm ngưỡng, tô tượng, đảnh lễ sẽ mang đến nhiều lợi ích.

Lợi ích trong cuộc sống hiện tại
 • Những đại nguyện mau chóng đạt thành tựu
 •  Nhận được trí huệ lớn
 • Giải trừ tai nạn
 • Thoát khỏi nguy hiểm
 • Tiêu trừ được những tội chướng và bệnh tật
Lợi ích cho kiếp sau
 • Thoát khỏi kiếp thân nữ
 • Sở hữu thân hình xinh đẹp
 • Thoát khỏi kiếp nạn làm nô lệ
Lợi ích lúc lâm chung
 • Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát  cho người sắp mất (lúc lâm chung) sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho người đó
 • Tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát trong 49 ngày của người mới mất sẽ giúp họ được siêu thoát
Lợi ích với người đã quá vãng
 • Tụng kinh Địa Tạng giúp siêu độ các vong linh mà mình có thể gặp trong giấc mơ hoặc vô tình thấy được
 • Giúp siêu độ và có cơ hội gặp lại người thân ở quá vãng

Thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Cách thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát và lưu ý

Việc thỉnh và thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là việc làm tốt trong đạo Phật. Đặc biệt, trước khi thỉnh ngài về thờ, bạn phải đảm bảo trong nhà mình có không gian riêng để thờ.

Trường hợp thờ cùng địa điểm với bàn thờ gia tiên thì cần cúng chay trong các dịp giỗ, Tết,…

Trong trường hợp thỉnh tượng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để trang trí hay trưng bày thì phải chọn nơi cao ráo, sạch sẽ và yên tĩnh. Lưu ý tránh để cạnh nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ.

Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát

GiaiNgo gửi đến bạn bài cúng, bài văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm Canh Tý

Tín chủ con là: ……………………………

Ngụ tại:…………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh.

Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Tâm nguyện lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Hình Địa Tạng Vương Bồ Tát chất lượng cao

GiaiNgo gửi đến bạn những hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát chất lượng cao để bạn có thể tải về máy tính/điện thoại hoặc in ra.

Hình Địa Tạng Vương Bồ Tát chất lượng cao

tượng địa tạng vương bồ tát

hình ảnh đẹp địa tạng bồ tát

Câu hỏi thường gặp

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì?

Niệm nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ giúp được công đức vô lượng vô biên.

Nằm mơ thấy tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát điềm gì?

Nằm mơ thấy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là giấc mơ mang đến điềm tốt lành. Có thể đó là sự bình an, sự bảo bọc giúp bạn vượt qua khổ nạn,...

Là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng, đến nay Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn sống trong đời sống tôn giáo của nhiều người dân Việt Nam nói riêng và mọi người nói chung.Qua bài viết của GiaiNgo, bạn đã có thể cảm thấu hết được những gì mà ngài trải qua để cùng tôn kính ngài hết mực.