Chùa là nơi trang nghiêm, nơi mọi người đến để cầu những điều tốt đẹp cho bản thân. Đi chùa khấn như thế nào cho linh nghiệm? Hãy để GiaiNgo giúp bạn giải đáp thắc mắc này nhé!