Bảo hiểm xã hội số VssID là một ứng dụng tiện ích hiện nay. Vậy cách đăng kí bảo hiểm xã hội số VssID như thế nào? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu!