Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là ai? Ông đã có những đóng góp gì đối với hội Phật giáo Việt Nam? Cùng tìm hiểu với GiaiNgo nhé.