Da nhạy cảm chỉ chiếm một số ít. Tuy vậy, chúng cũng cần những cách chăm sóc riêng. Đọc ngay bài viết từ GiaiNgo để hiểu da nhạy cảm là như thế nào nhé.