Đôi khi lướt mạng xã hội, bạn thường bắt gặp các bài viết hay hình ảnh kèm cụm từ cre. Vậy cre là gì? Sau đây là phần giải đáp từ GiaiNgo.