Chân dung nàng Công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có “1-0-2”. Cùng GiaiNgo tìm hiểu nàng Công chúa Mako là ai nhé!