Bạn đã từng nghe loáng thoáng qua cụm từ COA. Nhưng bạn mơ hồ không biết COA là gì? Nội dung sau của GiaiNgo sẽ đề cập đến vấn đề này.