Nếu như bạn thắc mắc thế nào là “sinh ra đã ở vạch đích” thì hãy đọc profile của vị chủ tịch trẻ tuổi nhất Việt Nam qua bài viết chủ tịch ACB là ai dưới đây!