Cfs là một từ ngữ xuất hiện phổ biến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy CFS là gì? GiaiNgo cập nhật ngay dưới đây!