Nguyễn Ngọc Duy một cái tên được nổi lên trong thời gian gần đây với những thành công nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, đứng đầu công ty BEHE Việt Nam.