Cấu tạo và tính chất của xương? Chức năng của xương là gì? GiaiNgo giải thích và hướng dẫn các bạn các câu hỏi liên quan đến cấu tạo và tính chất của xương trong bài viết dưới đây nhé!