Bạn đã từng nghe qua cụm từ cẩu lương nhưng bạn không biết cẩu lương là gì. Hãy để GiaiNgo giải đáp giúp bạn trong nội dung dưới đây nhé!