CaSO4 có kết tủa không? Cách nào dùng để điều chế CaSO4? Hôm nay, GiaiNgo sẽ cùng bạn tìm hiểu trong chuyên mục Tổng hợp nhé.