Cái tôi của bản thân là bản sắc và đặc trưng riêng của mỗi người. Nhưng cái tôi là gì? GiaiNgo sẽ cho bạn câu trả lời ngay trong bài viết này!