Cách viết bản kiểm điểm – Cách xin chữ ký phụ huynh mà không bị mắng?

Là học sinh, chắc bạn đã từng một lần mắc lỗi nào đó và phải làm bản kiểm điểm cá nhân. Việc này không hề vui vẻ chút nào. Vậy cách viết bản kiểm điểm như thế nào? Hôm nay GiaiNgo sẽ bật mí với bạn cách viết bản kiểm điểm cá nhân trong một số trường hợp. Hãy cùng tham khảo và tải ngay về nhé.

Cách viết bản kiểm điểm chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : (1) ………………………………………………………………

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………………….

Lớp ……………… Năm học: …………………….…………..……….

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ………………….

Hiện đang trú tại: ……………………………………

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):………………………….…………………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2)…………………………………

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3)………………………………..

…….., ngày…. tháng ………năm….

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Cách viết bản kiểm điểm

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cho mọi đối tượng

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Học kì 1, năm học 2018 – 2019

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: ………………………………………………………………..

Học sinh lớp Trường………………………………………………….

Trong học kì …… năm học 2018 – 2019 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………………………………………

Học tập: …………………………………………………………………..

Vấn đề khác: …………………………………………………………

– Về khuyết điểm:

Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

1- Nghỉ học có phép – … lần

2- Nghỉ học không phép – … lần

3- Không làm bài tập – … lần

4- Nói chuyện riêng trong giờ học – … lần

5- Đánh nhau

6 – Vô lễ với giáo viên

7- Thiếu đồng phục
Vi phạm khác: ………………………………………………………..

Sau khi tự xét ưu và khuyết điểm của bản thân, em xin đánh giá xếp loại cá nhân như sau:

Tự xếp loại hạnh kiểm: ………………………………………..

Sau một học kì (một năm) em xin có một vài ý kiến về lớp học xin đưa ra với thầy cô. Hi vọng thầy cô xem xét.

Ý kiến cá nhân: …………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong thầy cô xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

(Địa điểm), ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết tự kiểm điểm cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:…

Tên em là: Nguyễn Văn A

Là học sinh lớp: … trường …

Em xin kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc …. (trình bày sự việc)

Em tự nhận thấy lỗi của mình là:… (lỗi gì viết ra đây) đã gây ảnh hưởng tới: (ảnh hưởng tới ai thì ghi ra, ví dụ tới bạn.., tới lớp…, thi đua của lớp…, làm ảnh hưởng tới thầy cô và các bạn trong lớp.

Em đã tự nhận ra lỗi của mình và cảm thấy hối hận vì đã để xảy ra sự việc trên. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô). Kính mong thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký của học sinh                                                                                   Chữ ký của phụ huynh

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Đảng bộ …………                                                                                                  Chi bộ: ………………

——————–                                                                                                            ————————

Đảng Cộng sản Việt Nam                                                                   TPHCM, ngày …. tháng… năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ……………………………..

Ngày sinh: …………………..

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác:………………………………….

Về tư tưởng chính trị

 • Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
 • Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 • Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
 • Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn. Có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.
 • Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân. Có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân.
 • Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết. Không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý. Luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân.
 • Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính. Kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm. Không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí. Không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ)

 • Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

Về ý thức tổ chức kỷ luật

 • Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng. Chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác.
 • Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng.
 • Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng.
 • Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

 • Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên. Tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định.
 • Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ.
 • Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra.
 • Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

 • Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng. Kiến thức pháp luật còn hạn chế.
 • Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu. Để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân.
 • Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ. Vì còn thiếu tự tin, lo lắng. Và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

 • Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm. Khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt. Chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn. Trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
 • Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới. Để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác. Tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân.
 • Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành.
 • Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

 • Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

                                                                                                         (Ký, ghi họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm học sinh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là ……………… Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…………, ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh                                                                                                  Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy hiệu trưởng trường ………………………………………………………..

Đồng kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp ………………………………………………………..

Tên em là: ………………………………………………………..

Học sinh lớp: ………………………………………………………..

Em viết bản kiểm điểm này xin tự nghiêm khắc kiểm điểm và nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: ………………………………………………………..

Em tự nhận thấy bản thân đã mắc lỗi (viết cụ thể lỗi) làm ảnh hưởng đến tập thể lớp học và cô giáo.

Bản thân em cảm thấy rất hối hận vì chuyện này.

Em xin hứa sẽ không tái phạm lỗi như vậy nữa. Nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức xử phạt từ thầy cô và các bạn.

Kính mong được thầy cô xem xét và tha thứ để em có cơ hội sửa sai và phấn đấu trong học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

Chữ ký của học sinh                                                                                Chữ ký của phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm lớp 5

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim,… ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

Chữ ký của học sinh                                                                                Chữ ký của phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm nói chuyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…..cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn

Tên em là:…………………………..sinh ngày: …………………………..

Hiện là học sinh lớp ……….- Trường…………………………………….

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào ngày …………, trong giờ học môn ……….. do thầy ……….. phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra.

Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

Chữ ký của học sinh                                                                                Chữ ký của phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm

Cách viết bản kiểm điểm vì không thuộc bài

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: Trong tiết học…. em đã không học bài cũ mặc dù đây là một phần bài tập về nhà và yêu cầu bắt buộc đối với môn học. Chính vì thế khi được hỏi đến em đã không trình bày được nội dung bài học hôm trước. Nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng này là do khi học trên lớp em đã không chú ý. Chính vì thế em đã không biết có bài tập về nhà và cũng chưa chuẩn bị chúng (trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân).

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: Em đã không học bài và làm bài tập đầy đủ – vốn là những điều bắt buộc của môn học. Chính điều này đã ảnh hưởng đến không khí học tập trong lớp. Cũng như làm thầy cô phiền lòng. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

  Địa điểm, ngày … tháng … năm …

Chữ ký của học sinh                                                                                Chữ ký của phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Cách xin chữ ký phụ huynh mà không bị mắng?

Cách để tránh bị bố mẹ mắng khi xin chữ ký.

 • Thực ra con người sống ở đời ai cũng phải thất bại. Bạn có thể nói với bố mẹ rằng: “Tất cả đều tại con bất cẩn. Nên thành tích điểm thi mới không được tốt. Lần này con tự biết là điểm thi của con kém, con hứa từ này về sau sẽ chăm chỉ học hành. Lần sau chắc chắn sẽ đạt được điểm cao.”
 • Thi cử, thành tích học tập kém, đầu tiên cần phải làm rõ nguyên nhân vì sao lại bị điểm kém. Sau đó nói sự thật với bố mẹ. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chỉ cần thành thật mọi việc đều có thể giải quyết được.
 • Thừa nhận điểm thi kém với bố mẹ. Nói rõ nguyên nhân vì sao bị điểm kém cho bố mẹ biết. Sau đó dành nhiều thời gian vào học tập hơn trước. Đồng thời giúp bố mẹ làm một số công việc nhà. Làm như vậy, bố mẹ sẽ không tức giận và mắng mỏ bạn nữa. Bởi bố mẹ nhìn thấy sự nỗ lực của bạn.
 • Điểm thấp, bố mẹ chắc chắn sẽ tức giận. Vậy nên, bạn có thể đừng vội nói cho bố mẹ biết điểm số hay thành tích của mình. Hãy ngoan ngoãn làm những việc mà mình phải làm. Sau đó, có thể viết một tờ giấy nói cho bố mẹ bạn biết suy nghĩ, quyết tâm và mục tiêu tiếp theo của bạn.

Cách viết bản kiểm điểm

Trên đây là những chia sẻ của GiaiNgo về chủ đề cách viết bản kiểm điểm. Đừng quên chia sẻ với bạn bè những thông tin này bạn nhé. Theo dõi GiaiNgo để cập nhật tin tức mới mỗi ngày nha!