Biểu đồ tròn là biểu đồ dùng để thể hiện tỷ lệ phần trăm trong bảng số liệu. Cùng GiaiNgo tìm hiểu cách vẽ biểu đồ tròn ngay thôi nào.