Thịt thường được làm đông lạnh với mục đích để không làm chúng bị hư hỏng, biến chất và có thể bảo quản được lâu. Vậy, cách rã đông thịt nhanh là gì? Theo dõi GiaiNgo tại đây!