Cách mạng tư sản Hà Lan và các câu hỏi liên quan Lịch sử 10

Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra như thế nào? Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng này? Tất cả những nội dung liên quan đến cách mạng tư sản Hà Lan sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của GiaiNgo.

Tóm tắt lý thuyết cách mạng tư sản Hà Lan

Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, chính trị Nê-đéc-lan trước cách mạng

Đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha.

Tình hình kinh tế

Nê-đéc-lan có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bậc nhất châu Âu:

 • Thủ công nghiệp: dệt len, bông phát triển.
 • Ngoại thương: mở rộng buôn bán với Anh và các nước vùng Baltic.
 • Hình thành các trung tâm thương mại nổi tiếng như Amsterdam, Utrecht,….

cach mang tu san ha lan

Tình hình xã hội

 • Hình thành tầng lớp quý tộc mới.
 • Giai cấp tư sản Nê-đéc-lan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh.
 • Tư tưởng Tân giáo ngày càng tiến bộ và lớn mạnh.

Tình hình chính trị

Thực dân Tây Ban Nha tăng cường khai thác, vơ vét, kìm hãm sự phát triển của thuộc địa, đàn áp khốc liệt vào Tân giáo. Mâu thuẫn trong lòng xã hội Nê-đéc-lan ngày càng gay gắt.

 • Nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha.
 • Giữa Tân giáo và Cựu giáo.
 • Quan hệ sản xuất phong kiến và quan hệ sản xuất tư bản.

Diễn biến cuộc cách mạng Hà Lan

Vậy cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra như thế nào?

Tháng 8 năm 1566, nhân dân miền bắc Nê-đéc-lan đã nổi dậy khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh và làm chủ nhiều nơi. Mục tiêu của họ là Giáo hội, chỗ dựa vững chãi của người Tây Ban Nha.

Tháng 8 năm 1567, Tây Ban Nha đưa thêm quân sang, đàn áp dã man nhưng không thể ngăn cản sự phản kháng của nhân dân thuộc địa.

Tháng 4 năm 1572, quân khởi nghĩa đã làm chủ được phía bắc. Quý tộc tư sản hóa ở Nê-đéc-lan vì bất mãn với Tây Ban Nha nên đã gia nhập lực lượng những người khởi nghĩa và vươn lên lãnh đạo phong trào đấu tranh.

Tháng 1 năm 1579, đại biểu các tỉnh miền bắc họp tại Utrecht, tuyên bố những quyết định quan trọng. Trong hội nghị này, các đơn vị đo lường, chính sách về đối ngoại và quân sự được nêu ra.

Tháng 7 năm 1581, vua Felipe II của Tây Ban Nha đã bị phế truất. Hội nghị các đẳng cấp gồm đại biểu của các tỉnh miền bắc trở thành cơ quan quyền lực tối cao. Các tỉnh này thống nhất với nhau thành một nước Cộng hòa có tên Các tỉnh Liên hiệp hay Hà Lan.

Tuy nắm chắc phần thất bại, nhưng Tây Ban Nha chưa chịu sự công nhận của Hà Lan. Vì vậy, nhân dân Hà Lan vẫn tiếp tục đấu tranh.

Kết quả là hiệp định đình chiến giữa hai bên được ký kết vào năm 1609, nhưng mãi đến năm 1648 nền độc lập của Hà Lan mới được công nhận chính thức.

cach mang tu san ha lan

Tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Hà Lan

Tính chất:

Cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng chưa triệt để, diễn ra dưới hình thức giải phóng dân tộc.

Ý nghĩa:

 • Cách mạng tư sản Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.
 • Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.
 • Mở ra thời đại mới bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.

Trả lời câu hỏi bài tập sgk lịch sử 10 về cách mạng tư sản Hà Lan

Bài tập thảo luận 1 trang 144 sgk Lịch sử 10

Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng.

Trả lời:

Tình hình kinh tế

Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng kinh tế phát triển nhất châu Âu. Nhiều thành phố, hải cảng xuất hiện và trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,….

Nhiều ngân hàng được thành lập có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

Tình hình xã hội

Cùng với sự phát triển công thương nghiệp, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan sớm hình thành, ngày càng có thế lực về kinh tế. Tuy nhiên, họ bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân Tây Ba Nha.

cach mang tu san ha lan

Bài tập thảo luận 2 trang 144 sgk Lịch sử 10

Trình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

Diễn biến chính của cuộc cách mạng Hà Lan:

 • 8/1566, nhân dân miền bắc Nê-đec-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
 • 8/1567, Tây Ban Nha đưa quân sang đàn áp khởi nghĩa nhưng không ngăn trở được sự phản kháng của quần chúng.
 • 4/576, quân khởi nghĩa giải phóng nhiều vùng rộng lớn.
 • 4/11/1579, Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại.
 • 23/1/1579, Hội nghị Utrecht gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập “ Các tỉnh Liên hiệp”.
 • 1648, Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của các tỉnh Liên Hiệp.

Bài tập 1 trang 145 sgk Lịch sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của cách mạng Hà Lan?

Trả lời:

Tính chất

Cách mạng Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách mạng tư sản. Bởi vì, nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Ý nghĩa

 • Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
 • Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.

Bài tập 2 trang 145 sgk Lịch sử 10

Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng tư sản Anh.

Trả lời:

Diễn biến của cách mạng tư sản Anh

 • 1642 –1648: Nội chiến ác liệt (vua – Quốc hội)
 • 1645: Trận Nêdơbi, nhà vua thua.
 • 1649: Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa và cách mạng đạt tới đỉnh cao.
 • 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)
 • 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

cach mang tu san ha lan

Kết quả của cách mạng Anh: Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Xem thêm: Thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến? Lịch sử 10

Hi vọng qua bài viết này đã giúp các bạn học sinh nắm được nội dung các mạng tư sản Hà Lan về nội dung lẫn tính chất nghĩa của cuộc cách mạng này. Theo dõi GiaiNgo ở những bài viết sắp tới nhé!