Cách đọc điện trở luôn là một trong những bài học khiến học sinh phải suy nghĩ. Đến với GiaiNgo bạn sẽ dễ dàng đọc các thông số trên một linh kiện điện tử một cách dễ dàng và chính xác.