Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông nằm trong chương trình Toán lớp 7. Cùng GiaiNgo tìm hiểu kiến thức hữu ích này nhé!