Khi chọn avatar phù hợp với cá tính của mình trên các trang mạng xã hội, mỗi chúng ta thường có những sở thích khác nhau.