By the way là cụm từ rất phổ biến trong giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên, đôi khi by the way cũng bị nhầm lẫn với một số từ khác khiến bạn chưa hiểu đúng về nó. Nội dung dưới đây GiaiNgo sẽ bật mí cho bạn biết by the way là gì và cách sử dụng.