Biết đến với vị trí ứng tuyển cho thủ thành Đội tuyển Việt Nam thời gian tới, Bùi Tấn Trường là ai? GiaiNgo cập nhập ngay bên dưới đây!