Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ Quốc hội khóa I – Bùi Bằng Đoàn là ai? Hãy cùng GiaiNgo tìm hiểu về nhân vật lịch sử này nhé!