Buffer là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực khoa học máy tính về chức năng lưu trữ dữ liệu. Vậy Buffer là gì? Tại sao cần phải sử dụng Buffer? GiaiNgo sẽ cùng bạn giải đáp toàn bộ các thông tin liên quan đến Buffer nhé.