Bình Tây Đại Nguyên Soái được nhân dân yêu mến và kính trọng với hành động từ bỏ áo quan nhà Nguyễn để khởi binh chống Pháp những năm 1860. Cùng GiaiNgo tìm hiểu bậc tài tướng – Bình Tây Đại Nguyên Soái là ai trong bài viết này nhé!