AQI là gì? Nội dung sau của GiaiNgo sẽ cùng bạn tìm hiểu về chỉ số này. Mời bạn theo dõi bài viết để có thêm thông tin về chỉ số AQI và các mức độ của AQI.