An toàn giao thông luôn là vấn đề nóng trong các chương trình thời sự. Vậy an toàn giao thông là gì? GiaiNgo sẽ chia sẻ những thông tin về màu hot này trong bài viết dưới đây.