Đảm nhiệm vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự chính là Bộ Quốc phòng. Vậy ai là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2021? GiaiNgo sẽ trả lời ngay!