Bạn được sếp giao cho nhiệm vụ chuẩn bị agenda. Thế nhưng bạn không biết agenda là gì. Hãy đọc ngay bài viết của GiaiNgo để rõ hơn nhé!