8/3 là ngày gì? Tại sao ngày này những người đàn ông đều trao lời yêu thương đến phụ nữ? Nguồn gốc ngày này ra sao? GiaiNgo sẽ giải thích những câu hỏi này dưới bài viết sau.