Ngày 10/10 là ngày có nhiều ý nghĩa trong năm trong đó cũng là ngày của 3 sự kiện lớn của dân tộc Việt Nam. Cùng GiaiNgo tìm hiểu 10/10 là ngày gì nhé!