Bạn đã biết 1 hải lý bằng bao nhiêu km và cách quy đổi hải lý dễ dàng chưa? Hãy tham khảo bài biết dưới đây của GiaiNgo để tích luỹ thêm những kiến thức hay về hải lý nhé!