Mặc dù đã nghe qua đầu số 089 nhiều lần nhưng bạn vẫn không nhớ 089 là mạng gì. Bài viết sau của GiaiNgo sẽ giúp bạn nhé!