Có nhiều người vẫn nhầm lẫn 088 thuộc nhà mạng Viettel. Tuy nhiên không phải vậy. Trong bài viết hôm nay, GiaiNgo sẽ cho bạn câu trả lời chính xác về câu hỏi 088 là mạng gì.